Zagrebački holding Mapa weba
 

Optika do doma u naselju Novi Jelkovec

Elektronička komunikacijska mreža u naselju Novi Jelkovec izvedena je optičkim kabelima po principu „optika do doma“, poznatom i kao FTTH (engl. fiber to the home) koncept izgradnje širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža.

Optička infrastruktura, među ostalim, pruža mogućnost korištenja tzv. triple play usluga koje podrazumijevaju istodobni prijenos usluga telefona, širokopojasnog interneta i IPTV-a preko jedne optičke niti spojene do stana.

Ovakav koncept gradnje mreže također omogućuje liberalizaciju tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, što u konačnici
  • kranjem korisniku, stanaru naselja daje mogućnost neovisnog odabira operatora – pružatelja usluga koji je cijenom i kvalitetom usluge za njega najpovoljniji
  • svim operatorima jamči ravnopravan pristup objektima uz jednake uvjete.

Uz omogućavanje širokopojasnih veza velikih brzina, primijenjeni koncept omogućuje korisniku izbor pružatelja usluga za svaku uslugu, što svim zainteresiranim operatorima u konačnici osigurava pristup do korisnika, bez ograničenja, uz korištenje resursa infrastrukturnog operatora.

Željene preduvjete osigurava podružnica Zagrebački digitalni grad, koja se u naselju Novi Jelkovec pojavljuje kao novi tip davatelja usluga – infrastrukturali operator.

Osnovni preduvjet za uspješnu primjenu liberalnog koncepta elektroničke komunikacijske mreže – EKM su ravnopravni uvjeti za sve zainteresirane davatelje usluga.

S tim u svezi, podružnica Zagrebački digitalni grad uputila je svim operatorima javnih komunikacijskih usluga s područja Grada Zagreba poziv za sklapanjem ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju infrastrukture. Do rujna 2010. godine šest operatora korisnika (Voljatel telekomunikacije d.o.o., OT-Optima telekom d.d., Metronet telekomunikacije d.d., Iskon Internet d.d., Antena J.D. d.o.o., BT NET d.o.o.) je potpisalo ugovor o najmu EKM-a naselja sa podružnicom Zagrebački digitalni grad.

Korisnici usluga elektroničke komunikacijske mreže u naselju Novi Jelkovec i zainteresirani operatori za dodatne informacije mogu se obratiti na info telefon 01/6420-275 ili elektroničkom poštom : infozdg@zgh.hr
 
Podružnica Zagrebački digitalni grad